Okrasné vodní plochy

Rozhodnete-li se pro vlastní zahradní jezírko, zamyslete se nejdříve nad tím, jaká jsou vaše očekávání - zkrášlení prostředí, oživení, účelnost? Základem Vaší budoucí spokojenosti s vodní plochou je především vhodné umístění do zahrady, správný profil dna a břehů, dostatečná hloubka a vhodné technologie. Velkou váhu by zde mělo mít slovo odborníka.

Aktualityvíce ...


Co nabízímenabídka služeb okrasných vodních ploch

Zemní práce

Před zahájením výstavby je nutné mít dobře promyšlenou budoucí funkci vaší okrasné vodní plochy tak, aby všechny potřebné výkopy byly provedeny během hlavních zemních prací.

V mnoha případech nám složení půdy a podloží odhalí až zemní práce. Právě struktura zeminy určí druh geotextilie, kterou pečlivě vyložíme dno budoucího jezírka a je jedním z rozhodujících faktorů k volbě rybniční fólie.

Rybniční folie

Pracujeme většinou se dvěma základními druhy fólií a to s PVC fólií v zelené nebo černé barvě o síle 1,0 - 1,5 mm

O druhu, barvě a síle většinou rozhoduje složení zeminy pod fólií, velikost vodní plochy a účel k jakému bude sloužit. Pro malá jezírka můžeme podle přání zákazníka dodat již svařené plochy dle požadovaných rozměrů. U větších vodních ploch PVC fólii svařujeme přímo na místě z 2 m šikokých návinů. Fólie je pak celistvá, bez větších zvrásnění a prodlouží se tak její životnost.

Vodní rostliny

Vodní rostliny jsou nejenom krásným estetickým doplňkem Vaší zahrady, ale při jejich správné skladbě výrazně pomáhají svým kořenovým systémem čistit jezírko.

V některých případech a při dostatečné velikosti rostlinných zón mohou dokonce nahradit filtrační technologii. U menších jezírek vodní rosliny vysazujeme do speciálních košů, které umožňují prorůstání vlásečnicových kořínků. O výběru, druhové skladbě a rozmístění rostlin rozhoduje mnoho faktorů - jejich vhodnost v daném prostředí, barva, výška, doba květu i agresivita vůči okolí. U větších vodních ploch sázíme rostliny no praného říčního kačírku.

Vodní živočichové

Vaše jezírko brzy zabydlí nejrůznější živočichové a stane se "občerstvovací stanicí" pro řadu ptáků.

Chceme-li mít v jezírku ryby, musí jejich množství a velikost odpovídat objemu vodní plochy. Různé druhy rybiček nejenom zpestří život v našem okolí, ale zároveň slouží jako ochránci zdravého a čistého prostředí v našem jezírku. Nejpopulárnějším klenotem jezírek jsou kapři KOI, vhodní jsou zlatí jesleni nebo různé formy závojnatých karasů. Zajímavostí bývají některé druhy jeseterů. Dobře projektovaná vodní plocha umožňuje jejím obyvatelům, rostlinám i rybám, bezproblémové přezimování.

Drobná vodní díla

Nedílnou součástí vaší okrasné vodní plochy mohou být různá drobná vodní díla, jako například můstky, ostrůvky, propojovací potůčky, dřevěná mola a chodníčky.

Velmi působivé bývají bažinné partie. Nezapomínejme ani na osvětlení vodní plochy, které může být umístěno i pod vodou a bývá velmi efektní.

Složení vody

Chemické složení vody ve Vašem zahradním jezírku ovlivňuje nejen samotný zdroj vody, kterým ji plníte, ale mnoho dalších faktorů.

Z těch nejdůležitějších je použití vhodného kamene na jeho stavbu, umístění v zahradě (listí ze stromů, zastínění), skladba a množství ryb, použití filtrační technologie, počasí atd. Aby Vaše zahradní jezírko i s jeho obyvateli dobře fungovalo je dobré sledovat chemické složení vody během roku pomocí jednoduché chemické laboratoře, kterou koupíte ve specializovaných prodejnách jezírkových technologií.

více ...